Arhiva pomorskih karata i publikacija, muzej HHI u osnivanju

Pejo Bročić (HHI); Ivana Kordić (HHI); Emin Sarajlić (HHI);

Godina: 2010

Link:


SAŽETAK Hrvatski hidrografski institut sljedbenik je Hidrografskog zavoda austrougarske mornarice osnovan 1860. u Trstu, što predstavlja poćetak organizirane hidrografske izmjere istočne obale Jadrana.

Tijekom 150 godina izrade pomorskih navigacijskih karata i publikacija stvorena je vrijedna arhivska građa. Tako se danas u Hrvatskom hidrografskom institutu čuvaju pomorske karte različtih mjerila i publikacije vlastite proizvodnje, kao i karte prikupljene u razmjeni sa europskim i svjetskim srodnim institucijama, ne samo područja istočne obale Jadrana, nego i karata europskih i svjetskih obala i mora.

Kako izrada karata i hidrografska izmjera neumitno stremi novim tehnologijama, a kako bi se sačuvala kartografska baština, kao i stare metode izrade karata u Hrvatskom hidrografskom institutu je rođena ideja o osnivanju muzeja HHI.

Kroz njegov postav bit će prikazane povijesne pomorske karte, stari instrumenti, pomagala i materijali korišteni nekada u procesu izrade karte od hidrografske izmjere do konačnog proizvoda. Prednost ovog muzeja, koji je u osnivanju, da se nalazi se u zgradi instituta, gdje će posjetitelji na jednom mjestu vidjeti povijest i sadašnjost pomorske kartografije.

Ključne riječi: muzej, kartografska baština, stare metode izrade karata, 150 godina proizvodnje navigacijskih karata