Umnožavanje službenih pomorskih navigacijskih karata izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta obzirom na suvremene tehnike

Radovan Solarić (HHI); Pejo Bročić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);

Godina: 2009

Link:


SAŽETAK Imanentno je pomorskim navigacijskim kartama da budu u potpunosti ažurne. Obzirom na moguće permanentne promjene na akvatoriju, potrebno je osmisliti tehnologiju permanentnog ažuriranja. Takvo se ažuriranje rješava kroz objavljivanje izmjena i dopuna u mjesečniku Oglas za pomorce (OZP).

Pomorske navigacijske karte su ažurne odmah nakon tiska, a ažuriraju se prije uporabe kod krajnjeg korisnika na temelju OZP-a. Ovakav način ažuriranja pomorskih navigacijskih karta uobičajen je, a uvjetovan je tehnologijom umnožavanja (offsetni tisak).

Distribucija ažurnih pomorskih navigacijskih karta omogućena je novom tehnologijom umnožavanja, tj. plotanjem na upit.

Plotanje na upit podrazumijeva kvalitetno postajanje karte u vektorskom obliku i organizaciju permanentnog održavanja u ažurnom stanju vektorskog oblika karata.

Ključne riječi: kartografija, nautičke karte