Hrvatske službene elektroničke navigacijske karte (ENC) dostupne krajnjim korisnicima

Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI); Željko Bradarić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);

Godina: 2008

Link:


SAŽETAK. Hrvatski hidrografski institut (HHI) je prema planu izdao osnovni paket od ukupno izrađenih 107 službenih elektroničkih navigacijskih karta (ENC). U paketu je 80 ćelija ENC-ova svih šest navigacijskih upotrebnih skupina prema kriterijima Međunarodne hidrografske organizacije (IHO). Tako je jadranski centralni međunarodni plovidbeni pravac pokriven jednom ćelijom pregledne karte (ENC). Četiri ćelije generalne karte (ENC) pokrivaju prilazne plovidbene putove. Obalnim i prilaznim kartama (ENC) pokriveni su prilazni međuotočni plovidbeni putovi lukama, ukupno 24 ćelije. Područja šest luka otvorenih za javni promet od međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i brojne manje luke pokriveni su planovima i pregledima vezova, ukupno 51 ćelija ENC.

Krajnjim korisnicima ENC-ovi su dostupni preko službenih centara za distribuciju ENC - norveškog Primara, britanskog IC-ENC i svjetski poznate tvrtke C-MAP by Jeppesen. Realizacijom ovog plana Hrvatska je ispunila zahtjeve iz najnovijih propisa po kojima sustavi za prikaz ENC-ova (ECDIS) i ENC-ovi postaju obvezna navigacijska pomagala za vrlo brze brodove od 1. srpnja 2008.

 Tehnološki, organizacijski i financijski vrlo zahtjevni procesi u izradi, kontroli, validaciji i distribuciji službenih ENC-ova obavljeni su u potpunosti u HHI-u uz pomoć Norveškog hidrografskog ureda i osoblja distributivnog centra Primara. Nabavljena je nova tehnologija, osposobljeno je osoblje HHI-a, što jamči uspjeh u budućim izazovima vezanim uz ENC-ove, a u svjetlu vrlo vjerojatnog uvođenja obveznih ENC-ova i za ostale kategorije SOLAS brodova.

Ključne riječi: elektroničke navigacijske karte, ENC