Kontinuirano ispravljanje pomorskih navigacijskih karata postupkom strojne korekture na ploteru

Pejo Bročić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);

Godina: 2008

Link:


SAŽETAK. Hrvatski hidrografski institut (HHI) izrađuje i održava službene pomorske navigacijske karte. Tisak karata se obavlja u tiskari HHI u Splitu, a svaka karta ima otisnut datum tiska s kojim je ispravljena (ažurna). HHI u području svoje odgovornosti ima objavljeno oko 100 različitih službenih pomorskih karata koje su u sustavu kontinuiranog održavanja. Karte se nakon tiska spremaju u Skladište karata HHI odakle se šalju po narudžbi ovlaštenim distributerima. Takvim načinom proizvodnje neke su karte u skladištu stare i nekoliko godina i imaju više ispravaka objavljenim naknadnim Oglasima za pomorce (OZP). Isporučenu kartu iz skladišta distributeri su, po ugovoru, dužni ažurirati s posljednjim (OZP) prije prodaje krajnjem korisniku.

Ucrtavanje ispravaka se do sada radilo ručno, pa je ispravljena pomorska karta često izgledala neugledno. HHI je u dosadašnjem radu uspijevao neke pomorske karte s puno naknadno objavljenih ispravaka (a kojih je imao u skladištu) ažurirati ofsetnim tiskom dotiskujući sve ispravke u dodatnoj (ljubičastoj) boji, i to samo za nekoliko najkritičnijih karata jer obimom posla za sve karte to praktično nije bilo moguće učiniti.

Zbog toga u HHI već nekoliko godina tražimo način kako dobiti svaku pomorsku kartu u ažurnom stanju prije prodaje distributeru odnosno korisniku (nekom vrstom strojne korekture). To znači da smo trebali organizirati i izraditi odgovarajućim softverskim programom bazu svih ispravaka za svaku kartu, naći stroj (ploter) koji taj posao može izvršiti i obučiti tim stručnjaka za taj posao.

Ispravke pomorskih karata radimo na ploteru HP Designjet Z2100 Photo koji omogućuje da svaku kartu pozicioniramo prema oznakama (paserima) na ploteru uvijek na isto mjesto, a isplotani ispravci u ljubičastoj boji postojani su na dnevnu svjetlost i imaju svojstvo vodoodbojnosti. Potpunom čitljivošću kartografskog prikaza ispunili smo uvjete upotrebljivosti pomorske karte.

Usvajanjem ovog postupka bitan pomak u kvaliteti i izgledu uočit će korisnici naših pomorskih karata a time i potpunu pouzdanost u naše službene pomorske navigacijske karte.

Ključne riječi: pomorske navigacijske karte, strojna korektura na ploteru