Modeliranje seša u luci Split

Ivica Vilibić (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI);

Godina: 2002

Link: http://jadran.izor.hr/acta/hr/v43_2_5.htm


Ovaj rad dokumentira pojavu seša u luci Split. Mjerenja razine mora (tlaka), na temelju kojih su izdvojeni periodi seša, obavljana su na postaji koja se nalazi blizu ulaza u luku. Spektralna analiza ukazuje na pojavu PROUDMAN-ove rezonance na periodima između 7.7 i 28.5 min, koja je, nakon što se pojavila ispred luke, propagirala prema njenoj unutrašnjosti. Seši se opažaju na periodima od 6.5, 3.0, 1.6 i 1.15 min, što je verificirano i primjenom dvodimenzionalnog barotropnog numeričkog modela. Numerički model je primijenjen na sadašnju batimetriju luke kao i na batimetriju luke bez nautičke marine (izgrađena 1972. godine). Usporedba rezultata modela je dokumentirala utjecaj marine na svojstva seša luke. Tako su današnji osnovni (7.1 min) i prvi sljedeći (5.0) mod vjerojatno bili združeni u 6.2-min seš prije 1972. godine. Suprotno tome, 3.0-minutni seš je zadržao isti period, imajući u oba slučaja maksimalnu amplitudu na sjevernom kraju luke. Naposljetku, pojava izrazito jakih seša može ugroziti sigurnost plovidbe u luci, naročito u području nautičke marine.