Rezonanca luke Ploče

Ivica Vilibić; Hrvoje Mihanović (HHI);

Godina: 2005

Link: http://jadran.izor.hr/acta/hr/v46_2_2.htm


U radu su opisane visokofrekventne oscilacije u luci Ploče, izdvojene iz godišnjeg niza podataka visine razine mora (ožujak 2002-ožujak 2003) mjerenih na mareografu u luci. Analize su provedene koristeći stacionarne (spektralna) i nestacionarne (wavelet i filtriranje) analize, izdvajajući vremensku promjenjivost osnovnog seša perioda 30 minuta. Seš je izražen tijekom cijele godine, no amplituda mu je dvostruko veća (do 25 cm) za vrijeme ljetnih mjeseci. Primjenom numeričkih modela pokazano je da je seš rezultat dolazećih valova s otvorenog mora, generiranih rezonantnim procesima od strane putujućih atmosferskih težinskih valova. Nasuprot tome, vjetar ima zanemariv utjecaj na stvaranje seša. Seš može ugroziti male brodice na vezu u gradu Ploče kao i velike teretne brodove na putu prema vezu, stoga što se u suženjima unutar luke mogu pojaviti vrlo jake struje (preko 50 cm s-1) koje mogu ugroziti sigurnost plovidbe.