Spektroskopija boja na međunarodnim pomorskim kartama u vidljivom i bliskom infracrvenom području elektromagnetskog spektra

Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Damir Modrić;

Godina: 2019

Link: http://www.tiskarstvo.net/printing&design2019/


Međunarodni znanstveni skup Tiskarstvo & dizajn : Zbornik sažetaka / Žiljak Gršić, Jana (ur.). - Zagreb : Fotosoft , 2019. 20-20.

Na pomorskim kartama hidrografskih ureda država članica IHO-a primjena boja je standardizirana prema preporukama i tehničkim specifikacijama za primjenu boja. Do sada nije bilo podataka o spektrografskom sastavu tih boja, te se u ovom radu po prvi put provodi spektroskopija boja na kartama država članica koje su službeno objavile sastave boja. Spektroskopija se osim vidljivog područja proširuje i na blisko infracrveno područje elektromagnetskog spektra. U radu se daju apsorpcijski spektri boja na pomorskim kartama koji mogu poslužiti kao polazište za standardizaciju primjene boja na pomorskim kartama svih članica IHO. Rezultati su polazište za uvođenje blizanaca boja odnosno za uvođenje sustava skrivenih grafičkih elemenata za proširenje informacijskog sadržaja karte. Zaključno, daje se preporuka za provedbu daljnjih istraživanja sustava zaštitite pomorskih karata od krivotvorenja, što je krajnji cilj istraživanja.