Elektronička izdanja službenih pomorskih navigacijskih publikacija

Tonći Jeličić (HHI); Vinka Kolić (HHI); Milivoj Pogančić (HHI);

Godina: 2018

Link: https://www.bib.irb.hr/960824


Jeličić, Tonći; Kolić, Vinka; Pogančić, Milivoj Elektronička izdanja službenih pomorskih navigacijskih publikacija // Zbornik sažetaka 22. međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić 2018." / Mikota, Miroslav (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo grafičara, 2018. str. 43-44 (predavanje, recenziran, znanstveni)

Sažetak: Temeljem Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN 71/14) donesen je "Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja" (NN 42/16). Pravilnikom se propisuju službene pomorske navigacijske karte i publikacije čija je uporaba obvezna za hidrografsko-navigacijsku sigurnost u pomorskom prometu. Sadržaj službenih publikacija određen je IHO/HR standardom za izradu pomorskih navigacijskih publikacija, koji je definiran publikacijama S-4, S-57 i M-3 od strane IHO (Međunarodne hidrografske organizacije), kako bi se osigurala ujednačenost publikacija iste namjene neovisno o izdavaču odnosno državi izdavanja. Službene pomorske navigacijske publikacije su publikacije koje prikazuju podatke važne za sigurnost pomorske plovidbe koji se zbog svog opsega ne mogu prikazati na službenim pomorskim navigacijskim kartama. Izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija u Hrvatskoj obavlja Hrvatski hidrografski institut. HHI je dužan osigurati stalnu dostupnost službenih izdanja krajnjim korisnicima kroz sustavnu izdavačku djelatnost. Službene pomorske navigacijske karte se dijele na papirnate navigacijske karte i elektroničke navigacijske karte (ENC), dok se službene pomorske navigacijske publikacije izdaju samo u tiskanom obliku. Cilj ovog istraživanja je analiza stanja sa e-izdanjima publikacija u vodećim hidrografskim uredima u svijetu, te stručno utemeljena preporuka za odabir i primjenu tehnologije za izdavanje elektroničkih izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta.