Spektrometrijska analiza boja na hrvatskim pomorskim kartama

Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Damir Modrić;

Godina: 2018

Link: https://www.bib.irb.hr/1002182


Jeličić, Tonći; Žiljak-Gršić, Jana; Modrić, Damir Spektrometrijska analiza boja na hrvatskim pomorskim kartama // Printing&Design18 / Žiljak-Gršic, Jana (ur.). Zagreb: FotoSoft, 2018. str. 19-19 (ostalo, znanstveni)

Sažetak:   Hidrografski uredi u svijetu nastoje standardizirati boje na svojim pomorskim kartama u cilju osiguravanja točnosti i nedvojbenosti prikazanih informacija. Standardizacija boja na pomorskim kartama obuhvaća tehničke specifikacije za primjenu boja kako bi se izbjegle zabune i/ili greške zbog primjene različitih kombinacija boja. Za pomorske karte postoje preporuke o sastavu boja koje se koriste, ali do sada nije bilo podataka o spektrografiji tih boja. Spektrografsko ispitivanje proširuje se i na blisko infracrveno područje elektromagnetskog spektra. To je polazište za standardizaciju primjene boja na pomorskim kartama. U radu se daju refleksijski spektri boja na hrvatskim pomorskim kartama, te se osim vidljivog dijela spektra po prvi put prikazuju i rezultati za dio bliskog infracrvenog dijela spektra. Dobiveni rezultati će biti osnova za uvođenje blizanaca boja kojima će se zaštititi informacije na pomorskim kartama. Krajnji cilj istraživanja je uvođenje sustava skrivenih grafičkih elemenata za proširenje informacijskog sadržaja karte, bez utjecaja na podatke koji su obavezni na kartama, odnosno njihovu vizualnu preglednost. Zaključno se analizira primjena boja na pomorskim kartama, navode se međunarodna iskustva te daje preporuka za provedbu analize primjene boja na kartama drugih država članica IHO-a.