Standardizacija boja na pomorskim kartama

Tonći Jeličić (HHI); Damir Modrić; Josip Kasum (HHI);

Godina: 2017

Link: http://www.tiskarstvo.net/printing&design2017/


Printing & design 2017 / Žiljak Vujić, Jana (ur.). Zagreb: Fotosoft, 2017. str. 50-50 (predavanje, međunarodna recenzija, znanstveni)

Prema preporukama Međunarodne hidrografske organizacije, hidrografski uredi u svijetu općenito nastoje standardizirati svoje pomorske karte i navigacijske publikacije te osigurati točnost i pouzdanost prikazanih informacija. To znači da treba osigurati kvalitetnu reprodukciju i čitljivost karte u svim uvjetima, što je osnovna zadaća grafičke tehnologije unutar sustava hidrografskih organizacija. Radna grupa za standardizaciju pomorskih karata i papirnate karte izrađuje tehničke specifikacije za primjenu boja kako bi se izbjegle zabune i/ili greške zbog primjene različitih kombinacija boja na pomorskim kartama. U radu se posebno razmatra važnost primjene boja na pomorskim kartama, navode se međunarodna iskustva pri odabiru boja te analizira primjena boja na kartama pojedinih država članica IHO-a. Zaključno se daje stanje u vezi s primjenom boja na hrvatskim pomorskim kartama, te se predlaže postupak standardizacije kako bi hrvatske pomorske karte slijedile međunarodne trendove, uz istovremeno zadržavanje elemenata nacionalne tradicije i prepoznatljivosti.