Zaštita pomorskih karata od krivotvorenja primjenom InfraReDesign tehnologije skrivene slike

Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Josip Kasum; Damir Modrić;

Godina: 2016

Link: http://bib.irb.hr/datoteka/838372._Jelicic_et_al._TISKARSTVO_2016.docx


Tiskarstvo & dizajn 2016. / Žiljak Vujić, Jana (ur.). - Zagreb :Međunarodni znanstveni skup Tiskarstvo & dizajn 2016. Poster, Znanstveni

Pomorske karte kao službeni plovidbeni dokumenti su jedno od najvažnijih navigacijskih pomagala. U cilju zaštite autorskih prava hidrografskih organizacija koje ih izdaju, te posebno radi očuvanja razine sigurnosti plovidbe, nužno je smanjiti rizik od krivotvorenja. Razvoj grafičke tehnologije i primjena znanstvenih dostignuća na području tiskarstva omogućili su primjenu zaštitnih (sigurnosnih) metoda tiska. Međutim, istovremeno je dostupnost digitalnih uređaja za kopiranje, skeniranje i softvera za obradu slike, te uređaja za digitalni tisak značajno pojednostavnila mogućnost krivotvorenja. Osim grafičke tehnologije, u ovu temu je uključeno područje grafičke forenzike koje se između ostalog bavi krivotvorinama i vještačenjem sumnjivih dokumenata. InfraReDesign (IRD) tehnologija omogućava da se primjenom postojećih konvencionalnih i digitalnih tehnika tiska podiže stupanj zaštite dokumenata te intelektualnog vlasništva na višu razinu. Mogućnost provjere dokumenata može biti uvedena primjenom specifičnog odziva bojila u vidljivom i infracrvenom (IR) području spektra. Primjenom IRD tehnologije bi se osim uloge zaštite od krivotvorenja kao dodatna dimenzija omogućilo povećanje informacijskog sadržaja pomorske karte odnosno prikaz dodatnih informacija važnih za sigurnost plovidbe.