Prijedlog modela zaštite pomorskih karata od krivotvorenja

Tonći Jeličić (HHI); Damir Modrić;

Godina: 2016

Link: http://bib.irb.hr/datoteka/838476._Jelicic-Modric_Senj_2016_FINAL.doc


Zbornik sažetaka "Blaž Baromić 2016." / Mikota, Miroslav (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo grafičara , 2016. 38-38. znanstveni

Pomorske navigacijske karte u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI) su službeni dokumenti Republike Hrvatske. U cilju zaštite autorskih prava hidrografskih organizacija koje izdaju pomorske karte, te posebno radi očuvanja razine sigurnosti plovidbe, nužno je smanjiti rizik od njihova krivotvorenja. U slučaju pomorskih karata krivotvorenje, osim ostvarivanja materijalne koristi krivotvoritelja, ima dodatnu dimenziju u ugrožavanju sigurnosti plovidbe. Naime, krivotvoritelji mogu prouzročiti mnogo veću štetu (nego eventualnu korist od prodaje krivotvorina), tako što neovlašteno umnožavaju pomorske karte koje nisu ažurne. Na taj način direktno ugrožavaju sigurnost plovidbe odnosno sigurnost života na moru. U tom smislu se predlaže tri sigurnosna elementa za osiguranje odgovarajuće zaštite: 1. u materijalu - vodeni žig u kartografskom papiru, 2. u tisku - hologram znaka HHI i 3. u bojilu - primjena IRD tehnologije skrivene slike.