Tehnički prilog istraživanju alternativne tehnologije u reprodukciji pomorskih karata

Tonći Jeličić (HHI); Milivoj Pogančić (HHI);

Godina: 2014

Link: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730463


Zbornik sažetaka 18. međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić" / Miroslav Mikota, Miroslav (ur.). - Zagreb ; Senj : Hrvatsko društvo grafičara , 2014. 36-36.

Temeljna tiskana izdanja hidrografskih organizacija su pomorske karte. Razvoj grafičke djelatnosti omogućio je primjenu novih tehnologija u njihovoj reprodukciji što predstavlja unapređenje u cilju povećanja točnosti i ažurnosti karata. U tom smislu su provedena sustavna istraživanja primjene ink-jet tehnologije u kartografskoj reprodukciji. Međutim, prilikom pokretanja testne proizvodnje uočeni su određeni tehnički nedostaci, posebno dimenzionalna nestabilnost koja je dovela u pitanje primjenu odabrane tehnologije. U ovom radu se daje pregled dosadašnjih aktivnosti te predlažu daljnja istraživanja i usporedba rezultata alternativnih tehnologija. Predlaže se univerzalna testna forma koja sadržava sve karakteristične elemente karte, te mjerne oznake i kontrolni klin preuređen za konkretnu namjenu.