Naglasci s 5. izvanredne konferencije Međunarodne hidrografske organizacije

Željko Bradarić (HHI);

Godina: 2014

Link: http://upks.hr/glasnik_br29.pdf


Kapetanov glasnik, stručni časopis Udruge pomorskih kapetana Split, br. 29/2014 (članak, stručni)

Peta izvanredna konferencija Međunarodne hidrografske organizacije održana je u Monaku od 6. do 11. listopada ove godine. Izvanredna je jer se održala između dva petogodišnja ciklusa redovitih konferencija IHO-a kako bi se raspravljalo i odlučivalo o pitanjima čije rješavanje ne može čekati sljedeću redovitu konferenciju 2017. godine. Pamtit će se po najvećem broju sudionika do sada, posebice po broju predstavnika drugih partnerskih organizacija, a napose po brojnosti i aktivnosti predstavnika privatnog hidrografskog sektora i krajnjih korisnika. U ovom radu daje se pregled najvažnijih tema koje su bile na dnevnom redu 5. izvanredne konferencije IHO-a s posebnim osvrtom na vrlo zapažen nastup i aktivnosti predstavnika privatnog sektora vezanog uz hidrografske djelatnosti. Daje se i kraći prikaz stavova Hrvatske u vezi s najvažnijim službenim konferencijskim prijedlozima.

Ključne riječi: hidrografska izmjera, privatni sektor; nove tehnologije, IHO.