Kartografska granica i cik-cak koncept kartiranja

Željko Bradarić (HHI);

Godina: 2014

Link: http://www.upks.hr/glasnik_br28.pdf


Kapetanov glasnik, stručni časopis Udruge pomorskih kapetana Split, br. 28 (2014) (članak, stručni)

Sažetak

Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) suočena sa sporim rješavanjem problema preklapanja elektroničkih navigacijskih karata (ENC) predložila je određene izmjene nekih svojih dokumenata. Jedan od prijedloga je uvođenje pojma i definicije kartografske granice kao i cik-cak koncepta pri definiranju i ucrtavanju kartografske granice. U ovom radu autor daje sažet prikaz problema preklapanja ENC-ova i onog što se poduzima da bi se problem riješio, te daje osvrt na prijedlog IHO-a. Obrazlaže i daje prijedlog alternativnih rješenja na prijedlog IHO-a za uvođenjem kartografske granice.

Ključne riječi: e-navigacija, ENC, ECDIS, pouzdanost sustava, rješavanje nedostataka, kartografska granica