Ribarske luke u Republici Hrvatskoj – javne ili privatne luke

Goran Vojković; Neven Grubišić; Lea Vojković (HHI);

Godina: 2014

Link: http://hrcak.srce.hr/file/178146


Pomorski zbornik (0554-6397) 47-48 (2013), 1; 205-213; Znanstveni, Prethodno priopćenje

Ovaj rad se bavi ribarskim lukama Republike Hrvatske koje, prema danas ustaljenoj podjeli, ulaze u luke posebne namjene. U radu se pokazuje kako postojeća i već dugo ustaljena podjela na luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene više ne odgovara stupnju i potrebama gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, posebno nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Izjednačavanje javnog servisa kojeg luka pruža s namjenom luke (opća namjena – luka otvorena za javni promet, specijalizirana namjena – luka nije otvorena za javni promet) ograničava gospodarski razvoj te otežava provođenje temeljnih tržišnih načela Europske unije. Stoga se, koristeći ribarske luke kao primjer, predlaže temeljnu podjelu luka u hrvatskim propisima osuvremeniti. Osnovna kategorizacija luka bi trebala biti podjela na javne luke i privatne luke, ovisno o tomu pružaju li javni servis.