Ispitivanje kvalitete pomorskih karata reproduciranih Ink-Jet tehnologijom

Milivoj Pogančić (HHI); Igor Mušura (HHI); Emin Sarajlić (HHI);

Godina: 2013

Link:


Zbornik radova 17. međunarodne konferefncija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić 2013." / Mikota, Miroslav (ur.). Zagreb, Senj : Hrvatsko društvo grafičara, 2013. 421-433 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni)

Razvoj grafičke tehnologije omogućio je hidrografskim organizacijama da u okviru svoje izdavačko-tiskarske djelatnosti koriste nove tehnike reprodukcije. Tako se u reprodukciji službenih pomorskih karata osim ofsetnog tiska, u novije vrijeme koristi i ink-jet tehnologija. Primjena ink-jet tehnologije je započela nakon provedenih istraživanja o ispunjavanju zahtjeva specifičnih izdavačkih okolnosti i uvjeta korištenja pomorskih karata. Međutim, prilikom pokretanja serijske proizvodnje uočeni su tehnički nedostaci koji dovode u pitanje daljnje korištenje te tehnologije u spomenute svrhe. U ovom radu se istražuju uočeni tehnički nedostaci. Nakon ranije provedenih istraživanja kvalitete i postojanosti otiska, provedena su i mjerenja dimenzija karata. Istražen je utjecaj tehnologije ispisa i podloge (kartografskog papira) te korištenih računalnih programa za crtanje u kartografskoj obradi karte, utjecaj fomata zapisa datoteka za ispis i utjecaj rezolucije na kvalitetu ispisa. Zaključno je dana usporedba sa kartama proizvedenim u ofsetu te su diskutirani dobiveni rezultati.