Problem preklapanja elektroničkih navigacijskih karata – jedan drugačiji pogled

Željko Bradarić (HHI);

Godina: 2013

Link:


Kapetanov glasnik, stručni časopis Udruge pomorskih kapetana Split, br. 27 (2013) (članak, stručni)

Problem preklapanja elektroničkih navigacijskih karata (ENC) različitih izdavača za isto navigacijsko područje u istoj navigacijskoj upotrebnoj skupini, značajan je jer može dovesti do otežanog ili u potpunosti nečitljivog prikaza podataka sadržanih na službenim kartama. Nadležne međunarodne organizacije kao i nacionalni hidrografski uredi poduzimaju određene mjere, koje iz raznoraznih razloga ne daju željene rezultate. U ovom se radu daje pojednostavljeni prikaz problema preklapanja uz sažetak postojećeg prijedloga rješavanja preklapanja ENC-ova za Jadransko more. S pozicije korisnika ENC-ova, posebno se analizira i prezentira moguća alternativna i praktična opcija kao privremeno rješenje problema preklapanja ENC-ova.

Ključne riječi: Preklapanje ENC-ova, moguća rješenja, ECDIS, IMO, IHO