Primjeri geološkog kartiranja morskog dna Jadrana

Ranko Crmarić (HHI); Krunoslav Škaro (HHI); Mladen Juračić;

Godina: 2010

Link:


Knjiga sažetaka 4. Hrvatskog geološkog kongresa / Horvat, Marija (ur.). - Zagreb : Hrvatski geološki institut , 2010. 366-366 (ISBN: 978-953-6907-23-6).

U radu su prikazani novi rezultati istraživanja sedimenata i plitkog podmorja na nekoliko lokacija u sjevernom i srednjem dijelu Jadrana. Za istraživanje je korišten geološko-strukturni dubinomjer (Sub Bottom Profiler) kao metoda indirektnog opažanja morskog dna. S izvedenim indirektnim mjerenjima uporabom geološko-strukturnog dubinomjera (Sub Bottom Profiler), panoramskog dubinomjera (Side Scan Sonar) i višesnopnog dubinomjera (Multibeam Echo Sounder), snimljeni su karakteristični presjeci površine i pod površine morskog dna. Karakteristični primjeri zapisa su prikazani na prilozima, zajedno s njihovim položajem na preglednoj karti. Prikazani primjeri na tim slikama samo su segmenti ili dijelovi trasa obuhvaćenih snimanjem površine i pod površine morskog dna. Presjeci pokazuju vrlo tanak ili nedostaju}; ; i sloj recentnog (holocenskog) sedimenta u većini istraženog područja. Isto tako na nekim primjerima se dobro uočava recentna (neotektonska) aktivnost u priobalnom području. Izražene erozijske reljefne forme u podmorju ukazuju na dominaciju taložnih procesa tijekom pleistocena u priobalnom području. Penetracija akustičkog signala ograničena je po dubini zbog pojavljivanja osnovne stijene ili kompaktnih sedimenata.