Turističko i pomorsko prometno vrednovanje otoka Visa sa stajališta održivog razvoja

Lea Vojković (HHI); Zlatimir Bićanić; Danijel Pušić (HHI);

Godina: 2013

Link: http://bib.irb.hr/datoteka/633645.Turistiko_i_pomorsko_prometno_vrednovanje_otoka_Visa_sa_stajalita_odrivog_razvoja.doc


PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O TURIZMU - ZBORNIK RADOVA. Vlašić-Travnik, BIH, 2013. 227-236 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Predmet istraživanja je uvjetovanost pomorskih veza otoka Visa i razvoja otoka u smislu održivog razvoja. Proučavalo se strategiju razvoja turizma i drugih gospodarskih aktivnosti, te njihova povezanost s prometnim značajkama. Istražuju se oblici pomorske povezanosti koji podržavaju ideju održivog razvoja otoka i napredak otočnih društvenih zajednica. Analiziranjem broja putnika i broja stanovnika zaključilo se kako je broj putnika u neprekidnom porastu a stanovnika u opadanju. Kao rješenje povećanja broja stanovnika, te gospodarskog napretka, predlaže se uvođenje novih prometnih veza između otoka Visa i kopna i između otoka Visa i otoka Hvara. Zaključuje se kako razvitak otoka izravno ovisi o frekvenciji prometa.