Službene elektroničke navigacijske karte za potrebe pomorske administracije dostupne preko web-a

Željko Bradarić (HHI);

Godina: 2010

Link:


Kapetanov glasnik, stručni časopis Udruge pomorskih kapetana Split, br. 21 (2010) (članak, stručni)

Službena elektronička navigacijska karta (ENC) od 1. srpnja 2012. postaje obvezno navigacijsko pomagalo za SOLAS brodove. Za prikaz i korištenje ENC-ova na brodu koristi se posebna konzola izrađena prema izvedbenoj normi Međunarodne pomorske organizacije (IMO) jedinstvenog naziva ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Primjenom standarda za prikaz kartografskog sadržaja (Web Mapping Service) na webu omogućava se različitim potencijalnim korisnicima na kopnu pristup službenim ENC-ovima na osobnom računalu. U ovom radu prezentira se način upotrebe ENC-ova preko weba prema rezultatima projekta norveškog Primara u kojem je sudjelovao i Hrvatski hidrografski institut. Prezentira se i primjena servisa u pomorskim službama Republike Hrvatske.

Ključne riječi: ENC, pomorska administracija, web kartografski servisi