Mjesto zakloništa za brodove u nevolji – još jedan primjer uspješnog usklađivanja hrvatskih s europskim propisima na području sigurnosti plovidbe

Željko Bradarić (HHI);

Godina: 2011

Link:


Kapetanov glasnik, stručni časopis Udruge pomorskih kapetana Split, br. 22 (2011) (članak, stručni)

Završetkom dvogodišnjeg projekta Mjesto zakloništa za brodove u nevolji ova je kompleksna i osjetljiva problematika riješena pravno, organizacijski i tehnologijski. Time je Republika Hrvatska ispunila obvezu iz Pomorskog zakonika iz 2004. te uskladila svoju regulativu prema zahtjevima iz smjernica 59/2002 Europske komisije. U ovom radu se prezentira metodološki pristup problematici, sažeto se opisuje hrvatski koncept mjesta zakloništa za brodove u nevolji i daje se prikaz rezultata projekta.

Ključne riječi: Brod u nevolji, mjesto zakloništa, smjernice EK, Pomorski zakonik, projekt mjesto zakloništa