Potrebe i mogućnosti uspostavljanja stalnog sustava mjerenja valova u Hrvatskoj

Marko Mlinar (HHI); Miro Lakoš (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);

Godina: 2012

Link: http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Clanci/Radovi_IV_Konferencija_HP.pdf


Četvrta konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, MMPI, Zagreb, prosinac 2012 (stručni,predavanje, objavljeno u zborniku)

Karakteristike valova mora (visina, smjer, period, snaga...) u današnje se vrijeme mjere diljem svijeta. Broj potencijalnih korisnika ovakve informacije raste svakim danom. Nekad su potrebne informacije o valnoj klimi (za projektiranja obalnih struktura, energetskih postrojenja, brodogradilišta itd.) ili informacije o trenutnoj visini vala na određenoj lokaciji, a nekad prognoza visine valova (prilikom ekstremnih i opasnih događaja, npr. za procjene zabrane isplovljenja, zatvaranja luka, spašavanja na moru ili svakodnevno pri planiranju rute plovidbe trgovačkih, putničkih, odnosno turističkih brodova). Hrvatski hidrografski institut posjeduje veći dio potrebne opreme (direkcione valografe), bavi se mjerenjima valova preko 30 godina, te ima iskustvo kako organizirati, održavati i upravljati mogućom valografskom mrežom koja bi bila uspostavljena u teritorijalnim vodama RH i međunarodnim vodama Jadranskog mora. Dobiveni podaci koristili bi se za verifikaciju i kalibraciju prognostičkih valnih modela kako bi se povećala sigurnost plovidbe na moru.