Razvoj grafičke tehnologije i unapredjenje izdavačko-tiskarske djelatnosti hidrografskih organizacija

Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum; Milivoj Pogančić (HHI);

Godina: 2012

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=602549


Zbornik sažetaka 16. medjunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija / Mikota, Miroslav (ur.). Zagreb : Hrvatsko drustvo grafičara, 2012. 319-336 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Izdavačko-tiskarska djelatnost jedna je od osnovnih djelatnosti hidrografskih organizacija. Kao doprinos njenom razvoju i unapređenju objavljeno je vise stručnih i znanstvenih radova. Razvoj tehnologije grafičke pripreme i reprodukcije pomorskih karata i navigacijskih publikacija i posljedično unapređenje publikacija u izdavačkom smislu značajan su doprinos povećanju sigurnosti plovidbe.

Ključne riječi: razvoj grafičke tehnologije, unapređenje publikacija, izdavačko-tiskarska djelatnost