Obavezan ECDIS - korak bliže

Željko Bradarić (HHI); Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI);

Godina: 2008

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398079


Kapetanov glasnik. prosinac (2008) ; 22-26 (članak, stručni)

ECDIS je brodski navigacijski sustav za integrirani prikaz elektroničkih karata, pozicije broda te drugih informacija i uređaja u realnom vremenu. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) odobrila je ECDIS za upotrebu kao ekvivalent papirnatoj pomorskoj karti već 1995. godine. Prva faza usvajanja ECDIS-a kao obaveznog navigacijskog pomagala završena je usvajanjem usaglašenog prijedloga na zadnjem sastanku pododbora IMO-a za sigurnost plovidbe ovog ljeta. Usuglašeni prijedlog sadrži vremenski raspored za uvođenje obveznog ECDIS-a za SOLAS brodove prema vrsti, tonaži i datumu gradnje u periodu od 2012. do 2018. godine. Očekuje se da će do izdanja ovog Kapetanskog glasnika Odbor IMO-a za pomorsku sigurnost (MSC) odobriti prijedlog NAV Pododbora.