Jedan ozbiljan slučaj neusklađenosti između ECDIS-a i ENC-a

Željko Bradarić (HHI); Mendi Čala (HHI);

Godina: 2010

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470254


Kapetanov glasnik, stručni časopis Udruge pomorskih kapetana Split, br. 20 (2010) (članak, stručni)

Skoro sasvim slučajno otkrivena je nedosljednost između izvedbenog standarda za ECDIS i informacija sadržanih u elektroničkim navigacijskim kartama (ENC). Vrijednost dubine na izoliranim pličinama čija je vrijednost manja od područja okolnih dubina ako pri izradi ENC nije kodirana kao prepreka (Obstruction) ili dodatnom izobatom (Additional Depth Contour), nije se prikazivala na zaslonu u „standardnom“ i „osnovnom“ načinu rada ECDIS-a. Kada je IHO postao svjestan ove nedosljednosti koja ima vrlo veliki sigurnosni značaj naložio je svim članicama IHO koje izrađuju ENC da naprave žurnu provjeru svojih ENC-ova te da na otkrivenim slučajevima primjene kodiranje pličina koje će osigurati njihovo pojavljivanje na zaslonu u svim načinima rada ECDIS-a. U međuvremenu su izdavanjem navigacijskog upozorenja trebali osigurati informiranost korisnika o tom problemu. Hrvatska, tj. Hrvatski hidrografski institut odradili su sve prema uputama matične organizacije i riješili ovaj sigurnosni problem u roku od samo nekoliko dana. U ovom se radu opisuje zbog čega je nastao problem i na koji je način riješen.

Ključne riječi: ECDIS, ENC, neusklađenost, sigurnost plovidbe