Povijest publikacije „Znakovi i kratice na pomorskim kartama“ izdanja Hidrografskog instituta

Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);

Godina: 2010

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=500639


Geodetski list. Vol.64 (87) (2010) , 3; 193-215 (pregledni rad, znanstveni)

Povijest pomorske kartografije može se vrlo dobro pratiti na osnovi novih izdanja publikacije „Znakovi i kratice na pomorskim kartama“. U radu su prikazana sva izdanja ove publikacije za područje istočne obale Jadranskog mora, od prvog izdanja iz 1929. godine na jednom listu, pa sve do današnjeg 5. izdanja. Svako novo izdanje sadrži sve više znakova i kratica, a njegov je sadržaj usklađen sa svjetskim trendovima u pomorskoj kartografiji. Tako su pomorske karte, kao nijedna druga vrsta tematskih karata, ujednačene svuda na svijetu. Takva je ujednačenost postignuta zahvaljujući preporukama Međunarodne hidrografske organizacije, što je omogućilo korisnicima jednostavno čitanje i interpretiranja sadržaja bilo koje pomorske karte. U radu su, također, spomenuti kartografski ključevi izdanja IHO-a za izradu elektroničkih navigacijskih karata i INT karata.