Ergonomski aspekt upotrebe boja na pomorskim kartama

Tonći Jeličić (HHI);

Godina: 2011

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=577767


IMSC 2011. Zbornik radova 3. međunarodne konferencije o pomorskoj znanosti ISSN 1847-1498 / Mulić, Rosanda ; Gržetić, Zvonko ; Jelić-Mrčela, Gorana (ur.). - Split : Hrvatski hidrografski institut , 2011. 73-88. (predavanje, stručni, domaća recenzija)

Ergonomija je interdisciplinarno znanstveno područje u kojem se proučavaju načini optimalnog usklađivanja odnosa između čovjeka i radnog mjesta te uvjeta rada, a s ciljem humanizacije rada. U ovom radu se iz perspektive grafičke tehnologije istražuje ergonomski aspekt upotrebe boja na pomorskim kartama. Uvodno se daje teoretski dio odnosno definira se pojam ergonomije, proučavaju se ergonomski aspekti rasvjete, odnosi rasvjete i ljudskog vida, te utjecaj umjetne rasvjete na kolor percepciju. Pojašnjava se pojmovi boje odnosno bojila i doživljaja boje u ljudskom oku. U stručnom - grafičkom dijelu rada se objašnjavaju pojmovi kolorimetrija i metamerija boja. Razmatra se problem upotrebe boja na pomorskim kartama, obzirom na različite uvjete osvjetljenja tijekom plovidbe. To se odnosi isključivo na optimalan odabir i kvalitetnu reprodukciju boja, što je doprinos čitljivosti karte. U tom smislu se predlaže provođenje određenih istraživanja i prijedlog optimalne kombinacije boja, u skladu sa zahtjevima u konkretnim uvjetima radne okoline. Optimalnom upotrebom boja na pomorskim kartama se posljedično utječe na povećanje sigurnosti plovidbe.