Analiza ispravaka malih karata

Lea Vojković (HHI); Danijel Pušić (HHI);

Godina: 2011

Link: http://hrcak.srce.hr/file/111822


POMORSTVO Scientific Journal of Maritime Research 25/2(2011); Preliminary communication; pp. 227-238 

Rad se bavi analizom ispravaka Malih karata i procesom održavanja karata. U procesu održavanja se uočava točnost kao najvažnija osobina pomorske karte te se uspoređuje pojam točnosti Malih karata u odnosu na druge karte. Definira se životni vijek Male karte zbog njene specifičnosti. Analizirani su broj i vrsta ispravaka na Malim kartama u jednogodišnjem razdoblju. Razrađen je problem smanjenja sigurnosti karte u odnosu na broj ispravaka.

Ključne riječi: Male karte, ispravci, Oglas za pomorce, točnost, sigurnost plovidbe