Usporedba simulacijskog modela sa stvarnim događajem izlijevanja nafte sa broda „Tin Ujević“ u gradskoj luci Split 22. ožujka 2010. godine

Danijel Pušić (HHI); Ružica Popović; Zlatimir Bićanić;

Godina: 2011

Link:


Zbornik radova Ekologija i saobraćaj / Jusufranić, Ibrahim (ur.). Travnik (Vlašić) : Internacionalni univerzitet Travnik, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Onečišćenje mora je izravno ili neizravno unošenje tvari ili energije u morski okoliš. To prouzrokuje ili može izazvati pogubne posljedice na životne uvjete u moru, uz smetnje pomorskim djelatnostima, pogoršanje uporabne kakvoće morske vode i smanjenje privlačnosti morskih predjela. Za računalno predviđanje koristilo se programe GNOME (General NOAA Oil Modeling Environment) i ADIOS 2 (Automated Data Inquiry for Oil Spills). To su besplatni računalni programi, a koriste se za predviđanje utjecaja meteoroloških (vjetar), oceanografskih (struja) i drugih dinamičkih procesa na gibanje i širenje izlijevenih ulja na morsku površinu. Također i za predviđanje vremena izlijevanja iz brodskih tankova/spremnika, količine izljevene tekućine te drugih parametara. Stvarni događaj je izlijevanje dizelskog ulja sa m/t Tin Ujević, koje dogodilo 22. ožujka 2010. u putničkoj luci u Splitu. U radu se obavlja simulacija temeljem vrijednosti parametara koje vladale su na dan samog incidenta. Isto tako predstavlja se i način kako u naprijed predvidjeti gibanje ulja po morskoj površini u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, kako kemijske i fizikalne promjene razljevenog ulja mogu utjecati na okoliš, te kako unaprijed i pravovremeno reagirati u mogućim slučajevima.