Pomorski promet i nezgode na hrvatskom dijelu Jadrana

Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI); Stipe Galić;

Godina: 2011

Link:


U radu će se analizirati pomorski promet i nezgode na hrvatskom dijelu Jadrana. Prikazati će se statistika prometa, pomorskih nezgoda, te njihovi međusobni odnosi tijekom zadnjih nekoliko godina. Pored statistike pomorskog prometa analizirati će se i mjere usmjerene prema povećanju stupnja sigurnosti pomorskog prometa, tj. mjere do sada uspostavljene, mjere koje se mogu očekivati u skoroj budućnosti, te ostale raspoložive mjere koje općenito mogu povećati stupanj sigurnosti pomorske plovidbe. Provedena analiza trebala bi ukazati na najvažnije nedostatke postojećeg sustava sigurnosti, te nužnost donošenja novih i učinkovitijih mjera za smanjenje nezgoda brodova i njihovih posljedica.