Sustavi odijeljenog prometa u Jadranskom moru

Danijel Pušić (HHI); Zvonimir Lušić;

Godina: 2008

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=568730


Kapetanov glasnik. 16 (2008) ; 32-33 (članak, stručni)

Posljedice pomorskih nezgoda prisiljavaju vlade obalnih država da povećaju zaštitu mora i priobalja od onečišćenja. Jedna od mjera je i organizacija pomorske plovidbe u pojedinim područjima, tj. uspostava sustava usmjeravanja i nadzora plovidbe.