Prijedlog modela određivanja naklade službenih pomorskih karata

Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum (HHI); Kristina Vladislavić (HHI);

Godina: 2010

Link:


Zbornik sažetaka / 14. međunarodno savjetovanje tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić", Senj, 37, 2010

Službene pomorske karte je nakon izdavanja potrebno održavati kako bi bile suglasne sa stvarnim stanjem u prirodi, odnosno pouzdane pri navigaciji. Održavanje se odnosi na vrijeme u kojem je karta na zalihi kod izdavača, zatim na vrijeme distribucije i na vrijeme korištenja. U ovom radu će se istražiti utjecaj naklade na održavanje za vrijeme u kojem je karta na zalihi kod izdavača.

Svrha ovog rada je prijedlog modela određivanja naklade pojedine karte. Cilj istraživanja je smanjenje opsega održavanja na zalihi, budući se radi o zahtjevnom održavanju velikog broja različitih izdanja.

Koriste se hipotetski podaci o godišnjim nakladama pojedine karte u desetogodišnjem razdoblju. Potreban parametar je i broj ispravaka po pojedinoj karti u istom razdoblju. Preporučenu nakladu se može izračunati tako da se broj ispravaka dovede u matematičku korelaciju sa nakladom karte.