Pravni aspekt hidrografije na Jadranu

Paško Ivančić (HHI);

Godina: 2005

Link: http://www.hazu.hr/jzavod/www/sred/Listici/b031239h.htm


U: Kapetanov glasnik : More je naš izbor. Broj 11 (prosinac 2005.). - str. 47-49

Hidrografska djelatnost na istočnoj obali Jadrana datira od početka 19.stoljeća, kada je prvu izmjeru napravio Charles Beautemps-Beaupre u razdoblju od 1806. do 1809. godine. U radu se kronološki predstavlja pravni aspekt hidrografije od prve izmjere 1806. do današnjih dana.