Distribucija pomorskih sigurnosnih informacija - radiooglasa u razdoblju 2002. - 2005. godine

Josip Kasum (HHI); Kristina Vladislavić (HHI); Paško Ivančić (HHI);

Godina: 2007

Link:


14th TIEMS Annual Conference 2007 Book of Proceedings page:296. - 307.

Potpuna primjena GMDSS-a zahtijeva i detaljno upoznavanje s pojmom pomorska sigurnosna informacija. Objašnjen je i pojam nacionalni koordinator za pomorske sigurnosne informacije, te je izvršena raščlamba istih. Izvršena je analiza izvornih podataka u vezi sa svojstvima distribucije radiooglasa za područje Hrvatske u razdoblju 2001. - 2005. raščlambom na: OBALNO/NAVAREA, OBALNO/NAVTEX i LOKALNO. Ukazuje se na suštinsku važnost visoke razine pouzdanosti pomorskih sigurnosnih informacija u automatiziranim tehničko/tehnološkim procesima i na upotrebu postizanja zadovoljavajuće tehničko/tehnološke opremljenosti službi koje sudjeluju u distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija. Analizirana problematika ukazuje na potrebu provođenja daljnjih znanstvenih istraživanja.