Novi pristup mjerenju razine mora: primjer mareografske stanice Split-Luka

Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);

Godina: 2007

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=298330


HRVATSKE VODE I EUROPSKA UNIJA - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI / Dragutin Gereš (ur.). - Zagreb : Sveučilišna tiskara -Zagreb , 2007. 99-106 (ISBN: 978-953-96455-9-3) (stručni rad)

Mjerenje razine mora obavlja se dugi niz godina analognim uređajima na mareografskim stanicama duž istočne obale Jadrana. Zbog određivanja izuzetno visokih razina mora vezanih uz plimotvornu silu, prisilne i slobodne oscilacije mora pod utjecajem atmosferskih čimbenika (tlaka zraka i vjetra), te zbog rezonantnih oscilacija u priobalnom području bilo je potrebno provesti osuvremenjivanje mareografske mreže s ciljem dostupnosti podataka u realnom vremenu, računanja pojedinih svojstava promjene razine mora u Jadranu te prognoze ekstremnih događaja. Na istočnoj obali Jadrana rad mareografske mreže moguće je pratiti preko web stranica Hrvatskog hidrografskog instituta što omogućava svim potencijalnim korisnicima pouzdane podatke o visini razine mora te podatke prognoziranih morskih mijena. Mareografska stanica Split – luka je od 2003. godine opremljena Thalimedes A/D pretvaračem koji omogućava minutni zapis mjerenih vrijednosti visina u digitalnom obliku, a od 2004. godine i Continuous Global Positioning System (CGPS) stanicom za određivanje vertikalne brzine pomaka tla. Na taj način uključena je u europsku mrežu European Sea Level Service – Research Infrastructure (ESEAS - RI) te omogućuje analizu problema globalnog porasta razine mora i razvoja meteorološko – oceanografskih modela nužnih za prognoziranje iznenadnog poplavljivanja priobalnih područja na istočnoj obali Jadrana.