Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Damir Viličić (lista radova)

2014
Cryptophyte bloom in a Mediterranean estuary: High abundance of Plagioselmis cf. prolonga in the Krka River estuary (eastern Adriatic Sea)
Luka Šupraha; Sunčica Bosak; Zrinka Ljubešić; Hrvoje Mihanović; Goran Olujić (HHI); Iva Mikac; Damir Viličić;
2013
Exceptional dense water formation on the Adriatic shelf in the winter of 2012.
Hrvoje Mihanović (HHI); Ivica Vilibić; Sandro Carniel; Martina Tudor; Aniello Russo; Andrea Bergamasco; Nikola Bubić; Zrinka Ljubešić; Damir Viličić; Alfredo Boldrin; Vlado Malačić; Massimo Celio; Cinzia Comici; Fabio Raicich;
2011
Phytoplankton distribution across the southeast Adriatic continental and shelf slope to the west of Albania (spring aspect)
Damir Viličić; Tina Šilović; Milivoj Kuzmić; Hrvoje Mihanović (HHI); Sunčica Bosak; Igor Tomažić; Goran Olujić (HHI);
Picoplankton composition related to thermohaline circulation: The Albanian boundary zone (southern Adriatic) in late spring
Tina Šilović; Zrinka Ljubešić; Hrvoje Mihanović (HHI); Goran Olujić (HHI); Senka Terzić; Željko Jakšić; Damir Viličić;
2008
Phytoplankton abundance and pigment biomarkers in the oligotrophic, eastern Adriatic estuary
Damir Viličić; Senka Terzić; Marijan Ahel; Zrinka Burić; Nenad Jasprica; Marina Carić; Katarina Caput Mihalić; Goran Olujić (HHI);