Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Miroslav Gačić (lista radova)

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Sgonico, Italy

2011
Surface current patterns in the northern Adriatic extracted from high-frequency radar data using self-organizing map analysis
Hrvoje Mihanović (HHI); Simone Cosoli; Ivica Vilibić; Damir Ivanković; Vlado Dadić; Miroslav Gačić;