Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Ružica Popović (lista radova)

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske

2011
Usporedba simulacijskog modela sa stvarnim događajem izlijevanja nafte sa broda „Tin Ujević“ u gradskoj luci Split 22. ožujka 2010. godine
Danijel Pušić (HHI); Ružica Popović; Zlatimir Bićanić;