Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Serđo Kos (lista radova)

Pomorski fakultet u Rijeci

2013
Protection and Risks of ENC Data regarding Safety of Navigation
Serđo Kos; Danijel Pušić (HHI); David Brčić;
2011
Standard For Encryption And Security Electronic Navigation Charts
Danijel Pušić (HHI); Serđo Kos;