Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Zvonimir Lušić (lista radova)

Pomorski fakultet u Splitu

2015
Nautical tourism and analysis of marinas, boat and yacht traffic in Split - Dalmatia County
Stipe Galić; Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI);
2013
Impact of the global warming on ship navigation in polar area
Stipe Galić; Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI);
2011
Pomorski promet i nezgode na hrvatskom dijelu Jadrana
Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI); Stipe Galić;
Seafarers Market
Stipe Galić; Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI);
2008
Sustavi odijeljenog prometa u Jadranskom moru
Danijel Pušić (HHI); Zvonimir Lušić;