Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Desimir Bošković (lista radova)

Institute of Agriculture and Tourism

2011
Nautical Tourism in Fostering the Sustainable Development : A Case Study of Croatia’s Coast and Island
Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI); Desimir Bošković;
2006
Evaluating the significance of nautical tourism for tourism and economy
Desimir Bošković; Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić;
Mogućnosti i ograničenja prostornoga i tehničko-tehnološkog razvoja luka nautičkog turizma
Mirjana Kovačić; Desimir Bošković; Srećko Favro (HHI);