Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Mate Perišić (lista radova)

2010
Tourism valorisation of lighthouses on Croatian islands and along the coast
Tvrtko Vuk Opačić; Srećko Favro (HHI); Mate Perišić;
The issue of coastal area management in Croatia- beach management
Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI); Mate Perišić;