Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Katja Božić Fredotović (lista radova)

2010
Untouched nature-challenge to nautical tourism sustainable development
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Katja Božić Fredotović;
Croatian Adriatic - natural resources as the foundation for tourism based sconomic development
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Katja Božić Fredotović;
Hrvatski Jadran – Prirodna osnova kao temelj gospodarskog razvoja temeljenog na turizmu
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Katja Božić Fredotović;