Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Iva Saganić (lista radova)

2009
Controlled and Managed Adventure - Croatian Approach to the Development of Nautical Tourism in Croatia
Srećko Favro (HHI); Iva Saganić; Zvonko Gržetić (HHI);
2008
Ecological Evaluations of Cres - Lošinj Archipelago for the Purpose of Tourism
Iva Saganić; Srećko Favro (HHI);
Razvoj NAUTIČKOG TURIZMA u Hrvatskoj - ekološka prijetnja
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Iva Saganić;
Traditional agriculture as impectus for tourism development in Dalmatia
Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;
Spatial and Environmental Characteristics of Croatian Adriatic Archipelago as an Important
Srećko Favro (HHI); Iva Saganić; Zvonko Gržetić (HHI);
2007
Prirodna obilježja hrvatskog litoralnog prostora kao komparativna prednost za razvoj nautičkog turizma
Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;
Nautički turizam – perspektiva razvoja hrvatskog jadranskog prostora
Zvonko Gržetić (HHI); Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;
2006
Sustainable development of nautical tourism in Croatia
Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;
Komparativne prednosti hrvatskog litoralnog prostora za razvoj nautičkog turizma
Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;