Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Goran Strinić (HHI) (lista radova)

Hrvatski hidrografski institut

2012
Potrebe i mogućnosti uspostavljanja stalnog sustava mjerenja valova u Hrvatskoj
Marko Mlinar (HHI); Miro Lakoš (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
2011
Distributed System for Remote Wave Data Collection and Visualization as a Part of Operational Oceanography in Croatia
Goran Strinić (HHI); Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI);
Tide Gauge Network of the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Domijan (HHI);
Jadranski web preglednik hrvatskog hidrografskog instituta kao doprinos razvoju nautičkog turizma
Tonći Panžić (HHI); Goran Strinić (HHI);
Prijedlog modela primjene HP-Latex tehnologije ispisa u izradi službenih pomorskih karata
Tonći Jeličić (HHI); Goran Strinić (HHI); Emin Sarajlić (HHI); Milivoj Pogančić (HHI);
2010
Internet izdanje kataloga karata i navigacijskih publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta
Goran Strinić (HHI); Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI); Boris Višić;
Tisak na zahtjev – korak do potpune primjene u izdavanju pomorskih karata u Hrvatskom hidrografskom institutu
Pejo Bročić (HHI); Emin Sarajlić (HHI); Goran Strinić (HHI);
Proces izrade Elektroničke navigacijske karte i klasične pomorske karte iz zajedničke baze podataka (ćelija HR400033, Šibenski kanal – 33)
Valerija Filipović (HHI); Mendi Čala (HHI); Goran Strinić (HHI); Željko Bradarić (HHI);
2007
Novi pristup mjerenju razine mora: primjer mareografske stanice Split-Luka
Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
A reappraisal of the extreme sea levels along the Croatian Adriatic coast
Nenad Domijan (HHI); Srđan Čupić (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
2006
Pet desetljeća mareografskih mjerenja na postaji Split - luka (1956 – 2006)
Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
CGPS Stattion collocated at Split tide gauge
Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
2005
Contribution to ESEAS-RI project 2002-2005 by Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Srđan Čupić (HHI); Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Ivica Vilibić;
Recent sea level activities in Croatia
Ivica Vilibić; Gordana Beg Paklar; Srđan Čupić (HHI); Vlado Dadić; Nenad Domijan (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Damir Ivanković; Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Mirko Orlić; Miroslava Pasarić; Zoran Pasarić; Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI);
Novi pristup motrenju promjena razine mora u Hrvatskoj
Ivica Vilibić (HHI); Mirko Orlić; Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Miroslava Pasarić; Zoran Pasarić; Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI);
2004
CGPS Station collocated at Split tide gauge (Croatia)
Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Nenad Domijan (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Ivica Vilibić; Halfdan-Pascal Kierulf;
ESEAS-RI in Croatia: a step towards sea level service
Ivica Vilibić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Mirko Orlić; Miroslava Pasarić;
2002
Adriatic sea level: scientific basis and managing the data
Ivica Vilibić (HHI); Mladen Srdelić (HHI); Bruna Vidović (HHI); Goran Strinić (HHI);