Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Vladimir Andročec (lista radova)

Građevinski fakultet, Zagreb

2010
Evolution of surface wave spectra in extreme sea states along the eastern Adriatic open sea and channel areas
Nenad Leder (HHI); Vladimir Andročec; Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Goran Lončar;