Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Mirjana Kovačić (lista radova)

University of Rijeka

2012
Complementary facilities of nautical tourism port - what Nautical Tourism expects?
Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI);
2011
Nautical Tourism in Fostering the Sustainable Development : A Case Study of Croatia’s Coast and Island
Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI); Desimir Bošković;
Selection of the location for nautical tourism ports in the area of Zadar County by applying Multi-Criteria analysis
Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI);
2010
Towards sustainable yachting in Croatian traditional island ports
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Mirjana Kovačić;
The issue of coastal area management in Croatia- beach management
Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI); Mate Perišić;
Possibilities and limitations in the development of selective forms of tourism in the Croatian archipelago Case Study – Istrian islands
Zvonko Gržetić (HHI); Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI);
2009
Significance and role of interantional standards in development of nautical tourism
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
Review of researches on nautical tourism and nautical ports
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
Sar system in Croatia - yachtsmen's feedback research
Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Socio-cultural effects and consequences of construction of nautical tourism ports– Case study - CROATIA
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
2008
Nautical tourism the basis of the systematic development
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
The importance and role of crisis management in crisis situations
Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI); Srećko Favro (HHI);
2007
Marketing plan for the development of Nautical Port System on the Croatian Islands
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
Importance of the safety of navigation and safety protection to nautical tourism
Damir Zec; Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI);
Swot study of the nautical tourism develompment in Croatia
Mirjana Kovačić; Blanka Kesić; Srećko Favro (HHI);
2006
Evaluating the significance of nautical tourism for tourism and economy
Desimir Bošković; Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić;
Structure in managing port authorities of the Republic of Croatia
Alen Jugović; Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI);
Physical plans in Managing Sea and Coastal Area
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić;
Mogućnosti i ograničenja prostornoga i tehničko-tehnološkog razvoja luka nautičkog turizma
Mirjana Kovačić; Desimir Bošković; Srećko Favro (HHI);