Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Zlatimir Bićanić (lista radova)

Pomorski fakultet Split

2013
Turističko i pomorsko prometno vrednovanje otoka Visa sa stajališta održivog razvoja
Lea Vojković (HHI); Zlatimir Bićanić; Danijel Pušić (HHI);
2012
Sustav nadzora pomorske plovidbe
Danijel Pušić (HHI); Lea Vojković (HHI); Zlatimir Bićanić;
Transport of dangerous substances in specific terms specialized agencies
Joško Tadić; Zlatimir Bićanić; Danijel Pušić (HHI);
2011
Usporedba simulacijskog modela sa stvarnim događajem izlijevanja nafte sa broda „Tin Ujević“ u gradskoj luci Split 22. ožujka 2010. godine
Danijel Pušić (HHI); Ružica Popović; Zlatimir Bićanić;
2003
Točnost pomorskih karata i navigacijskih publikacija i utjecaj tiskarstva
Tonći Jeličić (HHI); Zlatimir Bićanić; Josip Kasum (HHI);
1997
O odnosima termohalinskih parametara u priobalnom moru Cavtata
Zlatimir Bićanić; Miro Lakoš (HHI);
1996
Termohalinska obilježja vode u širem području luke Ploče
Zlatimir Bićanić; Miro Lakoš (HHI);