Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Emin Sarajlić (HHI) (lista radova)

2013
Ispitivanje kvalitete pomorskih karata reproduciranih Ink-Jet tehnologijom
Milivoj Pogančić (HHI); Igor Mušura (HHI); Emin Sarajlić (HHI);
2011
Prijedlog modela primjene HP-Latex tehnologije ispisa u izradi službenih pomorskih karata
Tonći Jeličić (HHI); Goran Strinić (HHI); Emin Sarajlić (HHI); Milivoj Pogančić (HHI);
2010
Arhiva pomorskih karata i publikacija, muzej HHI u osnivanju
Pejo Bročić (HHI); Ivana Kordić (HHI); Emin Sarajlić (HHI);
Tisak na zahtjev – korak do potpune primjene u izdavanju pomorskih karata u Hrvatskom hidrografskom institutu
Pejo Bročić (HHI); Emin Sarajlić (HHI); Goran Strinić (HHI);
Muzejsko-arhivski prostor Hrvatskoga hidrografskog instituta
Zvonko Gržetić (HHI); Pejo Bročić (HHI); Ivana Kordić (HHI); Emin Sarajlić (HHI);